Smalfilm till DVD eller USB

DVD eller USB – vilket format ska du välja?

De allra flesta känner till DVD-skivan och USB-minnet, men inte många har kunskap om de populära formatens historia och vad de egentligen erbjuder. Här kommer därför en introduktion av de båda varianterna, som förhoppningsvis kan hjälpa dig att välja när du exempelvis ska till att omvandla dina gamla 16 mm, Dubbel 8, Singel 8 eller Super 8 till digitalt.

DVD (Digital Versatile Disc)

dvd-skivaDvd-skivan som den i folkmun kallas heter egentligen Digital Versatile Disc och från början hette den Digital Video Disc. Formatet lanserades 1997 i USA och Japan för att komma till Europa ca ett år senare. Under året 1999 blev DVD-spelaren standardutrustning på de flesta datorer och i juni 2003 gick uthyrningen av DVD-filmer om VHS-uthyrningen i USA.

DVD-skivan ser ut precis som en CD och har en diameter på 12 centimeter, men den rymmer betydligt mer än vad en CD gör. Lagringskapaciteten ligger nämligen på ca 4,7 gigabyte (enkel sida och enkelt lager) upp till hela 17,08 gigabyte (dubbla sidor och lager). På grund av detta får komprimerade långfilmer plats tillsammans med flera ljudspår på olika språk. En annan version är den som är 8 centimeter i diameter, vilken exempelvis används i digitala videokameror. På dessa discar rymmer 1,4 gigabyte om de är enkelsidiga och 2,8 gigabyte om de är dubbelsidiga.

För att skydda DVD-filmer från kopiering av konsumenter används ofta ett krypteringssystem som heter CSS, vilket är en förkortning av Content Scramble System. Systemet ser också till så att konsumenter i vissa fall inte kan köpa en film i en region för att sedan spela upp den i en annan region.

Förutom ovanstående standardformat som avser kommersiellt, licensierat bruk finns en rad olika varianter som har tagits fram för att privatpersoner ska kunna spela in film eller programvara. Bland annat finns DVD-R (går att spela in på en gång och innehållet kan ej raderas), DVD+R (ett nyare format av DVD-R) och DVD-RW (som DVD-R med skillnaden att inspelning kan göras flera gånger och innehållet kan raderas). Dessa format kommer vi dock inte gå in på här eftersom vi hanterar det vanliga DVD-formatet när vi konverterar dina smalfilmer.

USB (Universal Serial Bus)

usb-minneÄr en av de vanligaste typerna av en så kallas seriell databuss. I en databuss färdas data i en speciell ordning efter varandra. Mottagaren (till exempel en hårddisk) är medveten om ordningen som datan skickas i. Andra typer av databussar är till exempel Ethernet och Can (Controller Area Network). USB-formatet lanserades i början av 90-talet genom ett samarbete mellan de ledande telekom- och persondator-leverantörerna.

Först i slutet av årtiondet slog uppfinningen igenom, i samma veva som Firewire blev populärt. Firewire är produkten av ett samarbete mellan Apple, Texas Instruments, IBM och Sony och namnet är Apples benämning på tekniken. Formatet har tekniska fördelar gentemot USB men har en högre hårdvarukostnad och dyrare licensavgifter vilket bidrar till att det inte är lika utbrett. För att koppla in ett USB-minne krävs vanligtvis en USB-port per enhet. Syftet är att överföra information från minnet till en dator, i form av exempelvis filmer eller bilder.

De kunder som väljer DVD framför USB som lagringsmedium tycker ofta att formatet är ett välbekant och pålitligt alternativ att lägga sina smalfilmer på. Värt att tänka på är dock att de flesta datortillverkare har slutat förse sina datorer med DVD-spelare, varför det kan vara bra inför framtida datorinköp att välja USB. En annan fördel med USB jämfört med DVD är att informationen på en USB-sticka är enklare att kopiera. Det enda du behöver göra är att markera och kopiera filerna för att sedan klistra in där du vill ha dem på datorn. Om du vill kopiera materialet från en DVD är denna process lite mer komplicerad och tar längre tid. Om du har lämnat in ett större material i form av smalfilmer kan vi nästan alltid erbjuda dig ett enda USB-minne att lagra dem på, medan det kan kräva flera skivor.

Hur går konverteringen till?

Det är många som försöker sig på kopiering av smalfilm till DVD eller USB på egen hand. Om du vill ha bra kvalitet på dina filmer utan att behöva betala en förmögenhet på professionell utrustning är detta inte genomförbart. Anledningen är att den metod som finns innebär att du spelar upp dina filmer med hjälp av en projektor och en duk, för att samtidigt filma duken med en digitalkamera. Under processens gång kommer filmen att förlora mycket av sin kvalitet, och eftersom de berörda formaten inte har samma hastighet kommer du även att upptäcka störande flimmer i det färdiga resultatet.

När du lämnar dina smalfilmer till oss kan du vara säker på att det konverterade materialet har högsta möjliga kvalitet av en rad olika anledningar. Vår erfarna och engagerade personal är en av dem. När vi har fått ditt material rengör vi filmen för att sedan försiktigt scanna in den med speciella filmscanners. Om din film är gammal och ömtålig finns risken att den går av på ett eller flera ställen. Om så blir fallet lagar vi din film med högsta omsorg och snyggar sedan till det skarvade partiet när den slutliga redigeringen görs.

När filmen redigeras börjar vi med att klippa den snyggt i början, slutet och eventuellt vid skarvade partier. Därefter tittar vi på beställningslappen för att se om du har några speciella önskemål som till exempel ljudpåläggning eller färgkorrigering. Slutligen namnger vi filen enligt dina anteckningar och sparar över den i lämpligt format, för att sedan bränna den till DVD eller överföra den till USB.

Glöm inte att tydligt skriva ner vad du vill att respektive film ska heta innan du gör din beställning. Anteckningen gör du med fördel direkt på kassetten eller fodralet som den ligger i. Tänk sedan igenom om du har några speciella önskemål och ta upp dem med personalen som tar emot din beställning. Tillsammans fyller ni i ett formulär med dina uppgifter, info om vad som ska göras, önskemål om datum när arbetet ska vara klart samt en preliminär kostnad.