Video till DVD eller USB

cd-dvd-vhsHar du några av dina bästa minnen samlade på video? Då är det läge att konvertera dem till nyare format. Varför?   Eftersom materialet på gamla videoband tar skada med åren, DVD-skivor eller USB-minnen kräver mindre förvaringsyta och de nyare formaten är enklare att hantera förstås! Om du väljer att lägga över dina filmer på USB blir det dessutom mycket enkelt att kopiera exempelvis VHS till PC genom att sätta in USB-minnet i datorn och lägga över materialet på hårddisken. Var beredd på att detta kan ta en liten stund, eftersom filmfiler är relativt stora.

Det finns en massa olika varianter av videofilmer i omlopp och vi hanterar näst intill allihop. Nedan följer intressant info om några av formaten.

Betamax – en stark deltagare i videokriget

betamaxUnder slutet av 70-talet och på 80-talet deltog flera olika företag i det så kallade videokriget, som gick ut på att vinna den bästa platsen på marknaden med sitt system för videofilmer och videobandspelare. De företag som deltog var japanska Sony med sin Betamax, JVC som hade utvecklat VHS (Video Home System) samt tyska Grundig och nederländska Philips som tillsammans hade tagit fram Video 2000. Grundig och Philips drog sig ur 1988 och kort därefter segrade VHS över Betamax, trots att Betamax sades ha bättre teknik jämfört med de andra. Anledningen sades vara att Betamax, till följd av bättre bildkvalitet tog ett högre pris för sina maskiner och band. Dessutom var inspelningstiden för Betamax hälften av vad VHS kunde erbjuda, d.v.s. en timme. Formatet levde ändå fram till i början av 2000-talet då det slutade tillverkas.

 8 millimeters kameraband

Är filmer med en bredd på 8 millimeter, vars kassetter inte är större än de klassiska kassettbanden som många av oss stoppade i freestylen på 80- och 90-talet. Formatet var faktiskt populärt under   samma tid som ljudbanden användes flitigt. Den lilla behållaren stoppas i en så kallad kassettadapter för att kunna spelas upp på en videospelare.

Betacam

Betacam är namnet på en rad olika videofilmer och det analoga originalet utvecklades av Sony i början av 80-talet. Filmerna hade en horisontell upplösning på 300 linjer. Alla sorter av Betacam-kassetter har samma form men används på olika sätt och de har olika färger så att man enkelt ska se skillnaden. Banden finns i 2 storlekar varav S står för ”Short” och L för ”Long”. För hemmabruk användes oftast en kamera som heter Betacam cammcorder som endast kunde ta band av storlek S, medan man vid exempelvis filminspelningar använde sig av stora videokameror som kunde ta både de korta och de långa varianterna.

Betacam SP

År 1986 kom den analoga uppföljaren Betacam SP, där SP står för ”Superior Performance”. Dessa filmer hade en horisontell upplösning på 340 linjer istället för 300 och de större kassetterna hade hela 90 minuters speltid. Formatet användes som standard på tv-stationer och i filmproduktioner ända tills i slutet av 90-talet. Även här fanns storlekarna S (”Short”) och L (”Long”), där S hade en speltid på 30 minuter.

Betacam SX

År 1996 var det dags för den digitala versionen av Betacam SP att se dagens ljus. Formatet kallades för Betacam SX och dess utrustning fungerade även ihop med SP-band. Här rymde de 2 storlekarna 62 minuters respektive 194 minuters speltid. Filmerna förpackades i klargula kassetter och var därför extra lätta att känna igen.

Digital8 (D8)

d8-bandDigital8, eller D8 som namnet förkortas, är ett digitalt videoformat som är baserat på 8 millimetersfilmen (inte att förväxla med smalfilmen som också kallas för 8 mm). Formatet utvecklades av Sony och lanserades år 1999. Du kan använda samma utrustning för D8 som för Hi8 med skillnaden att signalen är digital istället för analog.

Hi8

Hi8, som står för ”High band Video8”, introducerades av Sony som en konkurrent till Super-VHS-formatet. Båda typerna hade en upplösning på 400 linjer. I slutet av 80-talet fick Hi8 dock digitalt ljud medan Super-VHS aldrig fick det. All Hi8-utrustning kan hantera Video8-format, medan så endast är fallet med senare Video8-utrustning vice versa.

Omvandla gamla videoband till nyare format – så går det till!

Hos oss kan du bland annat föra över dina Betamax, 8 mm, Betacam, Betacam SP, Betacam SX, D8 och Hi8 till dator genom att låta oss bearbeta dem och lägga dem på DVD eller USB. Som sagt tar vi emot nästan alla videoformat som har funnits på marknaden.

Innan du lämnar in dina filmer är det bra om du märker kassetterna eller fodralen med en tydlig text som vi sedan kan döpa den omvandlade filen till. Extra bra är det om du får med årtal i namnet. Om du har en film som innehåller en resa och ett födelsedagskalas kan du exempelvis skriva ”1978 Mallorca, 1979 Gunillas 50-årskalas”. Då kommer vi att gå efter årtalen i första hand eftersom siffror kommer först när du sorterar i datorn. På så sätt vet vi att filmerna inte kommer hamna i fel ordning i framtiden.

För själva överlämningen kan du välja på att posta dina filmer, att få det hämtat med budbil eller att lämna det i butik. När du väljer hämtning med budbil kommer vi hem till dig och tar emot ditt material, som vi sedan på ett säkert sätt fraktar till vår produktion i Gävle. Lämnar du dina filmer i butik skjutsas materialet med samma budbilar från butiken till produktionen. Väljer du att posta är det bra om du skickar med rekommenderad post som går att spåra. Detta för att dina inspelade minnen säkert är värdefulla för dig och det vore mycket synd om de kommer bort. Av den anledningen rekommenderar vi posten som ett sista alternativ, eftersom våra personalen som kör våra budbilar aldrig tappar bort ett jobb.

När du lämnar över fyller du tillsammans med vår engagerade personal i en blankett med bland annat uppskattad filmlängd, eventuella tillval och en preliminär kostnad. När arbetet anländer till vår produktion rengörs filmerna och scannas varsamt in i våra datorer, med säkra skannrar av hög kvalitet. Sedan skickas filmerna vidare för klipp och redigering. Här görs även tillval som exempelvis tillsättning av musik eller färgkorrigering. Under processens gång antecknar personalen eventuella brister i filmerna som har försvårat arbetet. Oavsett hur dina filmer ser ut strävar vi alltid efter ett så bra resultat som möjligt och du kan lita på att vi gör ett proffsigt jobb. Avslutningsvis förs de färdiga filmerna över på DVD eller USB och levereras hem till dig eller till butiken som du lämnade dem i. Om du väljer DVD kan det ibland krävas flera skivor beroende på storleken på arbetet, medan alla dina filmer ofta får plats på ett och samma USB.